Liftkurs på Lillehammer / personløfterkurs

Liftkurs på Lillehammer kjøres forløpende og etter ønsker.

Liftkurs
Dato: TBA
Sted: Lillehammer Liftutleie,
Hovemovegen 33, 2624 Lillehammer
Tid: 08.00-15.00
Pris 2250kr

Påmelding: Send mail med navn til lift@lillehammerliftutleie.no

 

Vi gjør smitteverntiltak og det vil være f.eks 1meter mellom deltakere.
Hjelp oss og overhold dette.

Forbehold om 6 påmeldte

 

 

Liftkurs på Lillehammer eller Lom?
Lillehammer Liftutleie holder lokale liftkurs for din bedrift.
Vi har knyttet til oss de beste eksterne kursholdere som kjører opplæringen lokalt for din bedrift. 

Se våre lifter på Liftutleie eller les mer om oss på Liftutleie

Sørg for at din bedrift og dine ansatte tilfredsstiller lovens bestemmelser samt sikkerhetsforskrifter når det gjelder arbeid i høyden. 

Dokumentert personløfteropplæringen dekker klassene A, B, C. 

Formål:

Gi kursdeltakerne økt kunnskap og bevisstgjøring av sikkerhetstiltak, for å unngå personskader og ulykker på arbeidsplassen. 

I henhold til gjeldende læreplan blir følgende emner gjennomgått: 

– Oppbygging 

– Betjening 

– Brukeregenskaper 

– Bruksområder 

– Vedlikehold og kontroll 

– Sikker bruk og betjening 

– Uhell og ulykker 

– Lover og forskrifter 

– Klasseinndeling A-B-C 

Klasse A: Manuelle flyttbare personløftere 

Klasse B: Selvgående personløftere 

Klasse C: Bilmonterte personløftere 

Aldersgrenser: 

17 år under opplæring. Kompetansebeviset utstedes ved fylte 18 år. 

Etter bestått prøve utstedes bevis fra Sentralregisteret for sikkerhetsopplæring (SFS). 

Teorikursene er tilpasset de som har lese og skrivevansker. 

Målgruppe for kurset:

Kurset retter seg mot alle som skal bruke personløfter (lift). 

Kursmateriell er inkludert og vil bli utdelt på kurset.

Ta kontakt:

948 87 000 eller

Lift@Lillehammerliftutleie.no